13 czerwca 2012 r.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 obejmujące przebudowę sanitariatów na poziomie parteru, I i II piętra.

Data składania ofert: 28-06-2012 r.  do godz. 12:00 – Sekretariat szkoły

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201198&rok=2012-06-13

Dokumenty do pobrania:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

mgr Sylwia Laskowska

Last Updated on 4 lipca, 2012 by admin_cku