14.05.2020
Od poniedziałku, 18 maja br. wznawiamy dydaktyczne zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej uczniowie i słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych przygotowujących do końcowych egzaminów zawodowych.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone w małych, 2 – 4 osobowych grupach,  w zależności od powierzchni pracowni oraz znajdujących się w niej specjalistycznych urządzeń.


Oznacza to, że słuchacze kierunków:

 • Higienistka stomatologiczna
 • Protetyk słuchu
 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik usług kosmetycznych (AU.62)

będą mogli uczestniczyć w dydaktycznych zajęciach praktycznych w terminach ustalonych z nauczycielami.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, dlatego uczeń/słuchacz przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest:

 • wypełnić oświadczenie dotyczące realizacji zajęc praktycznych w szkole   >>
 • każdorazowo wchodząc do szkoły wypełnić Ankietę epidemiologiczną   >>
 • zapoznać się z zasadami Organizacji zajęć w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi  >>

Kształcenie teoretyczne na dotychczasowych zasadach będzie prowadzone zdalnie do odwołania:

 • w semestrach programowo najwyższych – przedmioty ogólne
 • w klasach pierwszych
 •  w klasie II  kierunku Technik elektroradiolog

Zajęcia praktyczne w małych grupach będą  prowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Od 18.05.2020 na terenie szkoły obowiązują następujące procedury dotyczące :

 1.  higieny pomieszczeń >>
 2. organizacji zajęć na terenie Centrum >>
 3. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników , uczniów/słuchaczy >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on 7 czerwca, 2020 by admin_cku