Alfabetyczny wykaz kierunków kształcenia w naszej szkole
– rok szkolny 2018/19

DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ  >>

Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu zewnętrznego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą  podjąć pracę
w kraju oraz
w państwach Unii Europejskiej.

Lp. Kierunek, czas trwania nauki Forma kształcenia
1 asystent osoby niepełnosprawnej
– nauka trwa 2  semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
2 asystentka stomatologiczna
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
W czasie trwania nauki organizujemy BEZPŁATNE dodatkowe warsztaty i szkolenia prowadzone przez renomowane firmy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty.

  wieczorowa
3  higienistka stomatologiczna
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
W czasie trwania nauki organizujemy BEZPŁATNE dodatkowe warsztaty i szkolenia prowadzone przez renomowane firmy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty.

dzienna
wieczorowa
4  opiekun medyczny
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
  zaoczna
5 opiekun osoby starszej
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
6 opiekun w domu pomocy społecznej
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
7 opiekunka dziecięca
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
8 opiekunka środowiskowa
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
9 pracownik socjalny
– nauka trwa 6 semestrów
 dzienna, zaoczna
10 protetyk słuchu
– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
W czasie trwania nauki organizujemy BEZPŁATNE dodatkowe szkolenia prowadzone przez renomowane firmy.  Zapewniamy możliwość odbycia praktyk zawodowych na terenie całej Polski.
 zaoczna
11 technik archiwista
– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację  o zawodzie  >>
 zaoczna
12 technik elektroniki i informatyki medycznej /nowy kierunek/
– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 dzienna, wieczorowa
13 technik elektroradiolog
– nauka trwa 5 semestrów, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna
14 technik geodeta
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
15 technik masażysta
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
16 technik ortopeda
– nauka trwa 4 semestry,pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
17 technik sterylizacji medycznej
– nauka trwa  2 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 zaoczna
18 technik usług kosmetycznych
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, zaoczna;
19 terapeuta zajęciowy
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
  dzienna

Dodatkowe informacje o kierunkach kształcenia znajdziecie tutaj  >>

 

Last Updated on 11 maja, 2018 by admin_cku