20.04.2020 r.
Wnioski na wczasy można składać  do 29.05.2020 r.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Wnioski o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczące wczasów turystycznych i “wczasów pod gruszą” można składać w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2020 r. 

W  sytuacji pracy zdalnej placówek edukacyjnych  składanie wypełnionych i podpisanych wniosków można  zrobić na dwa sposoby:

  • przesłać podpisane dokumenty drogą e-mailową (o ile macie państwo możliwość sporządzenia skanu w/w pisma) na adres:
    sekretariat@cku-lodz.edu.pl
  • jeśli wykonanie skanu jest z rożnych powodów niemożliwe,  to wypełniony wniosek można zostawić w przedsionku Centrum.
    Jest tam wystawiony stolik, dzięki czemu w bezpieczny sposób możecie Państwo dostarczyć dokumenty.
  • w przypadku dostarczenia wniosków osobiście do szkoły,  prosimy o wcześniejsze zapakowanie dokumentu do koperty. Na kopercie piszemy jedynie imię i nazwisko. Koperta powinna być zaklejona.
  • dyżurujący pracownik obsługi przekaże ją pracownikowi sekretariatu.

UWAGA!
Ze względu na sytuację związaną z kwarantanną w tym roku nie mamy możliwości wcześniejszego zweryfikowania wniosków, dlatego prosimy o uważne ich wypełnianie (po obu stronach).

Wniosek ma formę oświadczenia, więc to, co Państwo wpiszecie w dochody gospodarstwa rodzinnego,  będzie dla nas wiążące.

Nie mamy również możliwości zweryfikowania wniosków z zeznaniami podatkowymi za rok 2020,  więc przypominamy, że wpisujemy DOCHÓD.
Mając na uwadze, że placówki edukacyjne pracują zdalnie, w przypadku dzieci, weźmiemy pod uwagę dokumenty składane przy okazji paczek świątecznych.

Jeśli dokument, który Państwo przedstawialiście, traci ważność (np: dziecko na chwilę obecną ma więcej niż 21 lat) to prosimy o adnotację w tej sprawie na końcu wniosku.

 

Wniosek do pobrania >>

 

Wnioski składamy do 29.05.2020 roku.

W tym roku  nie ma możliwości składania wniosków po wskazanym terminie. 

 

Last Updated on 20 kwietnia, 2021 by admin_cku