22.09.2018 r.

Zapraszamy na VI Wojewódzką Konferencję Higieny Stomatologicznej w Łodzi – ” Gabinet higieny stomatologicznej – doskonalenie form i metod pracy z pacjentem „

Już po raz szósty nasze Centrum organizuje konferencję dedykowaną higienistkom i asystentkom stomatologicznym.
Kolejna edycja konferencji poświęcona jest przede wszystkim gabinetowi higieny stomatologicznej, czyli wspieraniu umiejętności wynikających z zakresu uprawnień zawodowych umożliwiających wykonywanie samodzielnych zabiegów przez szeroko rozumianą asystę stomatologiczną.
Termin: poniedziałek 26 listopad 2018 r. w godz. 9,00 do zakończenia wybranego warsztatu
Miejsce: Łódź, nasze Centrum – sala gimnastyczna + sale warsztatowe.
Udział w konferencji jak zawsze  jest bezpłatny,
liczba miejsc ograniczona.
O uczestnictwie w konferencji i wybranym warsztacie decyduje kolejność zgłoszenia.
Po zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.
Serdecznie zapraszamy 😛

Zawód higienistki stomatologicznej ma w Polsce stosunkowo długą historię, bowiem istnieje od 1975 roku, kiedy to pierwsze absolwentki tego kierunku zdobyły dyplomy wraz z uprawnieniami. Mimo to polskie prawo nadal w bezpośredni sposób nie reguluje zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Zakres tych uprawnień i sposób ich wykonywania można jedynie ustalić na podstawie przepisów określających podstawy programowe kształcenia w tych zawodach /Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenie w zawodach – Dz. U. z 28 28 kwietnia 2017, poz. 860; str. 647 -650/
Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej umożliwia jej wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno – leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty Tak więc higienistka posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta, współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Może również wypełniać zadania przeznaczone dla asystentek stomatologicznych, m.in. przygotowywać i utrzymywać w należytym porządku stanowisko pracy lekarza.

Świadomość możliwości pracy na „własny rachunek” w formie samozatrudnienia spowodowała w środowisku higienistek stomatologicznych wzmożony popyt na podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych konferencjach, kursach i szkoleniach.
Dzięki takiemu zaangażowaniu powoli rośnie również prestiż zawodowy higienistki. Dziś asystentka i higienistka stomatologiczna to coraz bardziej doceniani przez stomatologów i bardzo poszukiwani pracownicy na terenie całej Polski, o czym świadczą liczne ogłoszenia w branżowej prasie i na stomatologicznych blogach.
Nasze Centrum od lat wspiera rosnące znaczenie roli asysty w popularyzacji higienizacji jamy ustnej. Słuchaczki naszej szkoły odwiedzają przedszkola, szkoły, uczestniczą w łódzkich i wojewódzkich imprezach plenerowych prowadząc instruktarze dotyczące higieny jamy ustnej i żywienia.

Kształcąc od lat i przygotowując do zawodu asystentki i higienistki stomatologiczne znamy również możliwości finansowe tej grupy zawodowej. Dlatego udział w naszych konferencjach jest zawsze B E Z P Ł A T N Y 

Zapisy na konferencję zakończone  16.10.2018 r.

  • program konferencji  >>
  • informacje o tematyce wykładów i warsztatów VI  edycji Konferencji  >>

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Zapowiedź konferencji jest już w Internecie od wakacji na stronach:

  • na stronie www kwartalnika „Asysta dentystyczna” >>
  • na stronie www kwartalnika „Asystentka i Higienistka stomatologiczna”  >>
  • w Kalendarium Wydarzeń dentalradio.pl  >>

PATRONAT MERYTORYCZNY:

 

 


SPONSORZY KONFERENCJI:

 
   

 


PATRONAT MEDIALNY:

   

Last Updated on 25 listopada, 2018 by admin_cku