8.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na na dostawę mebli

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę mebli.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 15 czerwca 2018 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@cku-lodz.edu.pl   z oznaczeniem “Dostawa mebli”.

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe >>
  2. formularz ofertowy >>
  3. wzór umowy >>
  4. oświadczenie >>


Last Updated on 8 czerwca, 2018 by admin_cku