23.10.2018 r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni do ćwiczeń przedklinicznych kierunku Higienistka Stomatologiczna, pracowni komputerowego doboru aparatów słuchowych dla kierunku Protetyk Słuchu

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2,3: – Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Termin składania ofert:  29.10.2018 r.  na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia  >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >>


Last Updated on 23 października, 2018 by admin_cku