6.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116444

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

  1. Część VI. Tytuł kursu: Kurs języka migowego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu)
  2. Część XI. Tytuł kursu: Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta)
  3. Część XII. Tytuł kursu: Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta)


Last Updated on 8 czerwca, 2018 by admin_cku