8.08.2018 r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie: technik elektroradiolog oraz technik masażysta wraz z instalacją i szkoleniami

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2, 3:  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Termin składania ofert:  13.08.2018 r.  na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia  >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >>


Last Updated on 8 sierpnia, 2018 by admin_cku