30.10.2017 r.

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 :  Zadania 1:  ”Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”  dla projektu  „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
Termin składania ofert:  06.11.2017 r. godz. 15:00. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

Załączniki:
Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej >>
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia >>
Załącznik nr 2 – wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia >>


Last Updated on 30 października, 2017 by admin_cku