29.07.2021 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnił postępowanie na “Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z modernizacją pracowni zawodowej i szkoleniami” realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Last Updated on 29 lipca, 2021 by admin_cku