Tag Archive: rekrutacja

Ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi  składają następujące dokumenty:

  • podanie + własnoręcznie napisany życiorys
  • świadectwo maturalne –
... Więcej...