28.01.2020 r.
Rusza XIV edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.
Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

1.  Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”:

  • przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
  • do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.


2. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student”:

  • przyznawane jest studentom kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej uczelni na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
  •  do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym każdy podmiot może złożyć do dwunastu wniosków o przyznanie stypendium.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie >>

Składanie wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 r. rozpoczyna się od 27 stycznia 2020 roku  i trwać będzie do 21 lutego 2020 r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter),
  • lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

 

 

 

Last Updated on 8 lutego, 2020 by admin_cku