Samorząd słuchaczy i wolontariat

W szkole od lat prężnie działa Samorząd Uczniowski

 

Opiekun Samorządu: 
mgr Dorota Bratkowska napisz   >>

 

SAMORZĄD UCZNIÓW I SŁUCHACZY  CKU SWŁ W ŁODZI

 
PRZEWODNICZĄCY :
Tomasz Dankowski klasa II TM
Łukasz Zapałowski klasa II TE
 
CZŁONKOWIE:
Agnieszka Kadamus  klasa II TM
Agnieszka Krzyżanowska  klasa II TE
Katarzyna Maciaszczyk klasa I TM
Weronika Majer klasa II  TUK
Julia Nowicka klasa I HS

 

Z  Regulaminem  Samorządu Uczniów i Słuchaczy CKU SWŁ w Łodzi  można zapoznać się tutaj >>

 

W szkole działa również Rada Wolontariuszy,  powołana przez Samorząd Uczniów i Słuchaczy, w składzie:

 

Anna Masternak klasa II TM
Natalia Popławska klasa II TM
Anna Nowak klasa II TM
Mikołaj Misiak klasa II TM
Sandra Elsner klasa I TM
Paulina Mrozińska klasa I TM
Joanna Wójcik klasa II TE

 

Koordynator szkolnego wolontariatu:
mgr Dorota Bratkowska napisz   >>

 

W działaniach na rzecz środowiska lokalnego wspierają nas często  również absolwenci szkoły 🙂