Plany zajęć

Rok szkolny 2022/23 – semestr zimowy

Plany zajęć dla kierunków:
stacjonarnych dziennych, wieczorowych  oraz  zaocznych


 

Technik elektroradiolog

klasa  I  >>PLAN

klasa II  >>PLAN

klasa  III  >>PLAN

   
Technik masażysta

klasa I    >>PLAN

klasa II   >>PLAN

   
   

Higienistka   stomatologiczna

klasy:  I – II  >>PLAN

   

Protetyk słuchu

klasa  II >>PLAN

   

Technik sterylizacji medycznej

klasa I >>PLAN
   
Technik usług kosmetycznych

klasa  I  >> PLAN

klasa  II >>PLAN

   

KURSY KWALIFIKACYJNE  /KKZ/

UWAGA słuchacze KKZ

W związku z sytuacją Pandemii i wymuszonymi przez nią zmianami organizacyjnymi  dla kierunków pracujących w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na stronie zamieszczamy plany jedynie na najbliższy zjazd.

Szczegóły otrzymacie Państwo na e-maile grupowe

   
 Technik Elektryk
 
Zajęcia rozpoczynają się 10.09.2022         o godzinie 9.00. Plany poda opiekun kierunku.
   
Technik Automatyk 

Zajęcia rozpoczynają się 10.09.2022         o godzinie 9.00. Plany poda opiekun kierunku.