Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2022/23


Rozpoczęcie
rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

1 wrzesień 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna
:

23 – 31 grudzień 2022 r.

Ferie zimowe:

Łódzkie


16 – 29 styczeń 2023 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze

31.10.2022 r.

11.01.2023 r.

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w I semestrze zimowym

10-11.09.2022

17-18.09.2022

01-02.10.2022

15-16.10.2022

29-30.10.2022

05-06.11.2022

19-20.11.2022

03-04.12.2022

10-11.12.2022

07-08.01.2023

14-15.01.2023

Czas trwania semestrów:


Semestr I
  kończy się  27.01.2023r.

Semestr II 
trwa od 30.01.2023r.  do  31.08.2023r.

 


Wiosenna przerwa świąteczna:

06 – 11 kwiecień 2023 r.
Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie:
a) w okresie zimowym
etap pisemny: 
etap praktyczny:  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

b) w okresie letnim
etap pisemny: 
etap praktyczny:
–  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

Część praktyczna w obu sesjach:
– 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut
– godz. 9:00 i godz. 15:00,

– 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
– godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00

Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw
i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

– sesja zimowa:

– sesja letnia: 

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w II semestrze letnim

 


Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w II semestrze

02.05.2023 r.

02.06.2023 r.

09.06.2023 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:

23 czerwiec 2023 r.


Ferie letnie:

 

24.06.2023 r.  – 31.08.2023 r.