Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2021/22


Rozpoczęcie
rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

1 wrzesień 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna
:

23 – 31 grudzień 2021 r.

Ferie zimowe:

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie


14 – 27 luty 2022 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w I semestrze zimowym

04-05.09.2021; 18-19.09.2021

02-03.10.2021; 16-17.10.2021; 30-31.10.2021

06-07.11.2021; 20-21.11.2021

04-05.12.2021; 18-19.12.2021

08-09.01.2022Czas trwania semestrów:


Semestr I
  kończy się  28.01.2022r.

Semestr II 
trwa od 29.01.2022r.  do  31.08.2022r.

 


Wiosenna przerwa świąteczna:

14 – 19 kwiecień 2022 r.
Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie:
a) w okresie zimowym
etap pisemny: 
etap praktyczny:  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

b) w okresie letnim
etap pisemny: 
etap praktyczny:
–  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

Część praktyczna w obu sesjach:
– 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut
– godz. 9:00 i godz. 15:00,

– 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
– godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00

Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw
i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

– sesja zimowa:

– sesja letnia: 

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w II semestrze letnim

29-30.01.2022

05-06.02.2022

05-06.03.2022; 12-13.03.2022; 26-27.03.2022

02-03.04.2022; 23-24.04.2022

07-08.05.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022

04-05.06.2022; 11-12.06.2022


Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w II semestrze

02.05.2022

17.06.2022


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:

24 czerwiec 2022 r.


Ferie letnie:

 

25.06.2021 r.  – 31.08.2022 r.