Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2020/21


Rozpoczęcie
rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

1 wrzesień 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna
:

23 – 31 grudzień 2020 r.

Ferie zimowe:

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

UWAGA  zmiana !
04 – 17 styczeń 2021 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze

 

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w I semestrze zimowym
Czas trwania semestrów:

UWAGA  zmiana !
Semestr I
  kończy się 31.01.2021 r.

Semestr II 
trwa od 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r.


Wiosenna przerwa świąteczna:

01 – 06 kwiecień 2021 r.
Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie:
a) w okresie zimowym
etap pisemny: 
etap praktyczny:  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

b) w okresie letnim
etap pisemny: 
etap praktyczny:
–  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

Część praktyczna w obu sesjach:
– 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut
– godz. 9:00 i godz. 15:00,

– 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
– godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00

Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw
i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

– sesja zimowa:

– sesja letnia: 

Terminy zjazdów
dla wydziałów zaocznych
w II semestrze letnim

13-1427-28  luty 2021
13-1427-28  marzec 2021
10-1124-25  kwiecień 2021
15-1622-2329-30  maj 2021
12-13  czerwiec 2021

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w II semestrze

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:

25 czerwiec 2021 r.


Ferie letnie:

 

26.06.2021 r.  – 31.08.2021r.