7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz studenci kierunków mi.in. z następujących dziedzin: nauki społeczne, nauki medyczne, nauki techniczne, nauki farmaceutyczne.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 7 stycznia 2019 r.
do 8 lutego 2019 r.
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie:  >>

Last Updated on 3 stycznia, 2019 by admin_cku