Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. informujemy, że możliwe jest realizowanie praktyk zawodowych przez uczniów szkoły policealnej w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu przez nich zgody, od dnia 4 maja 2020 r. przez okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szczegóły w informacji Dyrektora CKU SWŁ w Łodzi poniżej:

 

Last Updated on 5 maja, 2020 by admin_cku