25.09.2021 r.
Udział w XII. Ogólnopolskiej konferencji radiologicznej “Promieniowanie jonizujące w medycynie” PJOMED 2021

W dniach 13-14.09.2021r odbyła się Konferencja PJOMED 2021, która jest co roku szansą na zdobycie przez naszych uczniów dodatkowej wiedzy, niezbędnej do profesjonalnego  wykonywania zadań jako technik elektroradiolog. Poświęcono na niej uwagę wymaganiom w zakresie narażenia medycznego określonym w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe. Podkreślano rosnące znaczenie komunikacji z pacjentem, obejmujące udzielanie informacji o narażeniu na promieniowanie jonizujące związane z wykonywanym badaniem. Omawiano aktualne aspekty kontroli jakości urządzeń radiologicznych i pomocniczych, w szczególności stosowanych w medycynie nuklearnej i rentgenodiagnostyce.

 

Więcej informacji: https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/198-konferencje/850-pjomed-2021   

Dziękujemy Krajowemu Centrum Ochrony Radiologicznej za możliwość uczestnictwa (zarówno stacjonarnego jak i zdalnego) w konferencji.

 

 

 

Last Updated on 28 września, 2021 by admin_cku