Aktualności

10.05.2020
EGZAMINY ZAWODOWE sesja letnia 2020 r.

Jakże długo wyczekiwana informacja Dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie terminów egzaminacyjnych. Wszystkie wcześniej ustalone terminy egzaminacyjne dla poszczególnych kierunków kształcenia pozostają bez zmian,

... Więcej...


Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. informujemy, że możliwe jest realizowanie praktyk zawodowych przez uczniów szkoły policealnej w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,

... Więcej...


Trwa elektroniczny nabór  na rok szkolny 2020/21
W związku z zawieszonymi zajęciami na terenie szkoły uruchamiamy NABÓR ELEKTRONICZNY

Wypełniony i zeskanowany wniosek możecie przesyłać na maila Sekretariatu: sekretariat@cku-lodz.edu.pl

Wniosek do pobrania znajdziecie tutaj  

... Więcej...


Całodobowe  i bezpłatne wsparcie on-line tłumacza dla osób głuchych i niedosłyszących

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych,

... Więcej...