Aktualności

20.04.2020 r.
Wnioski na wczasy można składać  do 29.05.2020 r.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Wnioski o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczące wczasów turystycznych i “wczasów pod gruszą” można składać w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2020 r. 

... Więcej...


Konkurs na tradycyjną “Babę Wielkanocną”
Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec naszego województwa.  Konkurs trwa do 17 kwietnia 2020 roku. Uczestnicy konkursu mają wykonać na własny koszt wypiek w postaci tradycyjnej baby wielkanocnej oraz udokumentować w formie zdjęć proces przygotowania,... Więcej...


Wznawiamy działalność biblioteki Centrum

Systematycznie próbujemy układać życie szkolne stosownie do nowych realiów. Nauka w trybie zdalnym obejmuje również pozycje książkowe,

... Więcej...


Aby w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, zalecamy telefoniczny bądź mailowy kontakt ze szkołą:

Przypominamy,

... Więcej...