Rekrutacja

Zapisz się on-line,
resztę dokumentów doniesiesz później

Więcej informacji o zasadach naboru na kierunki w formie szkolnej oraz na kursy zawodowe /KKZ/ znajdziecie poniżej

 


Warto wiedzieć, że… 
                

 

 • Jesteśmy bezpłatną  państwową policealną szkołą zawodową – nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • Uczymy wyłącznie w małych grupach
 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne
 • Wystawiamy certyfikaty I pomocy po zakończeniu zajęć
 • Nie mieszkacie w Łodzi – mamy dla Was  atrakcyjne pokoje w Bursie SWŁ  >>
 • Uczymy zawodowego języka obcego na różnych poziomach zaawansowania /j. angielski/  oraz  języka migowego
 • Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
 • Organizujemy atrakcyjne  praktyki zawodowe
 • Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

 


Zasady naboru do szkoły:  dla młodzieży i dla dorosłych oraz wykaz  potrzebnych dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
          

 • wypełniony Wniosek o przyjęcie:  – do pobrania tutaj   >>

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej  /matura nie jest wymagana/
 • podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego  – lista placówek, które zostały wybrane do wykonywania badań uczniów w 2021/2022 r.  znajduje się tutaj >>
      
  UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu MEN dotyczącego wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa, który znajduje się tutaj   >>
 •  zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia  /dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy/

Szczegółowy wykaz kierunków kształcenia w naszym Centrum znajdziecie tutaj  >> 

Załączniki do Wniosku o przyjęcie do szkoły, jeśli występuje wymieniona sytuacja:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  –  do pobrania tutaj 
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kandydata
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – do pobrania tutaj    lub dokument potwierdzający rozwód, separację, akt zgonu małżonka
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Uwaga! Osoby przebywające poza granicami kraju przesyłają wymagane dokumenty pocztą elektroniczną,  następnie dostarczają oryginały w późniejszym terminie.


Zasady naboru i  potrzebne dokumenty na kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ:

Zapisz się na kurs on-line,
resztę dokumentów doniesiesz później

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy: aktualny wykaz KKZ znajduje się tutaj >>  oraz inną pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:            

 • wypełniony Wniosek o przyjęcie na kurs  –  do pobrania tutaj    >>
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  – lista podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania badań uczniów znajduje się tutaj >>

Załączniki do Wniosku o przyjęcie na kurs,  jeśli występuje wymieniona sytuacja:

 • oświadczenie dotyczące nieposiadania żadnych kwalifikacji zawodowych – do pobrania tutaj   
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata –  do pobrania tutaj
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kandydata
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – do pobrania tutaj       lub dokument potwierdzający rozwód, separację, akt zgonu małżonka
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie  do
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi
  /kształcenie w systemie dziennym i zaocznym/  składają następujące dokumenty: 
           

 

 • podanie o przyjęcie do KPSS w Łodzi  >>
 • świadectwo maturalne – oryginał,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • 4 zdjęcia.
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Last Updated on 29 kwietnia, 2021 by admin_cku