Baza dydaktyczna

SZKOLNA BAZA DYDAKTYCZNA


W trakcie nauki w naszym Centrum oferujemy  w pełni profesjonalną  bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne laboratoria i pracownie przedmiotowe – wszystkie z dostępem do Internetu.

Specjalistyczne pracownie szkolne:

 • analizy chemicznej i analizy leków
 • anatomii
 • bioanalityki i toksykologii
 • badania słuchu
 • chemii fizycznej i zajęć praktycznych
 • chemii organicznej i farmaceutycznej
 • diagnostyki i terapii
 • elektryczna
 • farmakognozji
 • fizjoterapii i ratownictwa
 • fizykoterapii i ekg
 • kosmetyczne
 • masażu
 • nowoczesne pracownie komputerowe z licencjonowanymi programami branżowymi, zgodnymi z naszą ofertą kształcenia zawodowego
 • opiekuna medycznego
 • otoplastyki
 • preparatyki chemicznej i towaroznawstwa
 • sale wykładowe wyposażone w tablice multimedialne
 • sterylizacji medycznej
 • stomatologiczna z profesjonalnym zapleczem do dezynfekcji
 • techniki przyrządzania leków

Ponadto oferujemy:

 • bibliotekę z centrum multimedialnym >>  
 • salę gimnastyczną
 • siłownię
 • bufet
 • profesjonalny internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bezpłatne egzaminy zawodowe  – jesteśmy zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
 •  monitorowany budynek