20.03.2019 r.

Odbiór dyplomów z sesji zimowej  styczeń-luty 2019 r

Informujemy, ze dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń-luty 2019 r. będą do odbioru w sekretariacie słuchaczy w dniu 22 marca po godzinie 12:00.
Z uwagi na RODO NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE informacji o wynikach egzaminów.
Przypominamy, że osoby, które w całości lub jednej z części nie zdały egzaminu mają prawo złożyć deklaracje ponownego przystąpienia do nie zaliczonej części egzaminu w sesji letniej czerwiec-lipiec 2019 r.  w nieprzekraczalnym terminie od 22 do 29 marca 2019 roku.w sekretariacie szkoły lub u kierownika kierunku

Last Updated on 20 marca, 2019 by admin_cku