SZKOŁA POLICEALNA NR 2 SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO im. M. Skłodowskiej-Curie

Szkoła istnieje od 1.09.1949 roku, znana jest jako placówka posiadająca bardzo dobrą bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne laboratoria i pracownie przedmiotowe. Celem  szkoły jest przygotowanie najlepszych specjalistów dla potrzeb rynku pracy.
Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, przyjęcie do szkoły  mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).
Jesteśmy  również państwowym Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Kształcimy w następujących zawodach:

 • technik archiwista – nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 • technik sterylizacji medycznej – nauka trwa  2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • protetyk słuchu – nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • technik elektroniki i informatyki medycznej /nowy kierunek/ – nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 • asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa  2 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekun medyczny – nauka trwa  2 semestry,
  pobierz informację o zawodzie  >>
 • opiekun w domu pomocy społecznej – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekunka środowiskowa – nauka trwa  2 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik elektroradiolog – nauka trwa 5 semestrów,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik farmaceutyczny – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik masażysta – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik usług kosmetycznych – nauka trwa 4 semestry,  pobierz informację o zawodzie >>
 • terapeuta zajęciowy – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>

 Zapoznaj się z warunkami rekrutacji >>