SAMORZĄDOWA SZKOŁA POLICEALNA W ŁODZI


Szkoła istnieje od 1.09.2011 roku, jest placówką posiadającą bardzo dobrą bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne laboratoria i pracownie przedmiotowe. Celem  szkoły jest przygotowanie najlepszych specjalistów dla potrzeb rynku pracy.
Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat.
Do szkoły przyjmowani są absolwenci posiadający wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana).
Jesteśmy  również państwowym Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Kształcimy w następujących zawodach:

 • technik archiwista /nowy kierunek/ – nauka trwa  4 semestry, pobierz informację  o zawodzie  >>
 • technik sterylizacji medycznej /nowy kierunek/– nauka trwa  2 semestry,
 • protetyk słuchu /nowy kierunek/– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • technik elektroniki i informatyki medycznej /nowy kierunek/ – nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 • asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 2  semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • asystentka stomatologiczna – nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • higienistka stomatologiczna – nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekun medyczny – nauka trwa 2 semestry,
  pobierz informację o zawodzie  >>
 • opiekun osoby starszej – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekun w domu pomocy społecznej – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekunka dziecięca – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • opiekunka środowiskowa – nauka trwa 2 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik masażysta – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik optyk – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik ortopeda – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>
 • technik usług kosmetycznych – nauka trwa 4 semestry,
  pobierz informację o zawodzie >>

 

Zapoznaj się z warunkami rekrutacji dla kierunków kształcenia w trybie wieczorowym i zaocznym  >>