05.10.2022

Wojewódzki Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Startuje 3 edycja Wojewódzkiego Konkursu tematycznego pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Celem Konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej, pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Finaliści i laureaci konkursu ze szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej w województwie łódzkim.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz Zgierzu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

REGULAMIN

Broszura Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

Last Updated on 5 października, 2022 by admin_cku