Nowoczesne pracownie zawodowe technik farmaceutyczny

PROJEKT UE   “Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych”

 

Realizacja kompleksowej modernizacji pracowni zawodowych kierunku Technik Farmaceutyczny  rozpocznie się na początku  października 2021 r.