Technik usług kosmetycznych

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla KKZ – kierunek Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Symbol cyfrowy zawodu
: 514207


Kwalifikacje:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji AU.61.  i  AU.62.
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z  kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł w zawodzie Technik usług kosmetycznych


Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne
i odbywają się w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Nauka w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.