Technik elektryk

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla KKZ – kierunek Technik Elektryk 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

WAŻNE:
Organizowany przez nasze Centrum kwalifikacyjny kurs zawodowy dla Technika Elektryka od 2015 r. posiada akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty /obie kwalifikacje oraz PKZ/ – zobacz tutaj >>

Symbol cyfrowy zawodu: 311303

 

Nauka  w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji ELE.02.  i ELE.05
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z obu kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy Technik elektryk


Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne
i odbywają się  w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Tak w Centrum przygotowujemy do wykonywania zawodu Technik elektryk

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

I. W zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:


1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.


II. W zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:


1) eksploatowania instalacji elektrycznych;
2) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.