Technik automatyk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Symbol cyfrowy zawodu: 311909

 

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej


Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji ELM.01.  i ELM.04
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z obu kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy  Technik automatyk

 

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się  w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka  w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Technik automatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:I. W zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:


1) montowania układów automatyki przemysłowej,
2) uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
3) obsługi układów automatyki przemysłowej.


II. W zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:


1) organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
2) wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
3) wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.