Opiekun w domu pomocy społecznej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Symbol cyfrowy zawodu
: 341203


Kwalifikacja:

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznejOsoba, która ukończy kurs i zda państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje dyplom w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu biopsychospołecznego;
2) zapewnienia opieki;
3) utrzymywania sprawności i aktywizowania do samodzielności życiowej.