Opiekun medyczny

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla KKZ – kierunek Opiekun medyczny

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Symbol cyfrowy zawodu
: 532102


Kwalifikacja:

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Osoba, która ukończy kurs i zda państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje dyplom w zawodzie Opiekun medyczny

 

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Opiekun medyczny  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.