Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Kwalifikacja:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej


Osoba, która ukończy kurs i zda państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje dyplom w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) planowania, wraz z osobą z niepełnosprawnością lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością;
3) wsparcia osoby z niepełnosprawnością w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
4) udzielania pomocy osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.