Ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi  składają następujące dokumenty:

  • podanie + własnoręcznie napisany życiorys
  • świadectwo maturalne – oryginał,
  •  zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
  •  kserokopia dowodu osobistego,
  • 4 zdjęcia.
  • dowód opłaty rekrutacyjnej – 70 zł (obowiązkowo wpłata na konto bankowe). Opłata rekrutacyjna  nie podlega zwrotowi
  •  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Last Updated on 7 czerwca, 2012 by admin_cku