3.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe dla nauczycieli

W związku z realizacją zadania: Doskonalenie nauczycieli w roku 2018, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 10 grudnia 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat @cku-lodz.edu.pl z oznaczeniem:  „Oferta na usługi szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

Załączniki:

  1.  Zapytanie ofertowe   >>
  2.  Formularz ofertowy  >>
  3. Oświadczenie  >>
  4.  Wzór umowy  >>

Last Updated on 3 grudnia, 2018 by admin_cku