23.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

W związku z realizacją zadania: zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej
dla potrzeb kursu na licencję maszynisty zapraszamy Państwa do złożenia oferty na sprzęt komputerowy.
Oferty należy  składać  w  sekretariacie szkoły:
– pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź
– lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@cku-lodz.edu.pl

z oznaczeniem:„Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2018 r. 

Szczegółowe informacje >>

Last Updated on 23 listopada, 2018 by admin_cku