27.05.2020
Zapraszamy na konsultacje
Od 1.06.2020 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów/słuchaczy  na konsultacje , również z przedmiotów ogólnych

  • w semestrach programowo najwyższych
  • w klasach pierwszych
  •  w klasie II  kierunku Technik elektroradiolog

Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Uczniowie/słuchacze będą mogli uczestniczyć w dydaktycznych zajęciach praktycznych w terminach ustalonych z nauczycielami.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny, dlatego uczeń/słuchacz przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest:

  • wypełnić oświadczenie dotyczące chęci uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły   >>
  • każdorazowo wchodząc do szkoły wypełnić Ankietę epidemiologiczną   >>
  • zapoznać się z zasadami Organizacji zajęć w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi  >>

Jednoczcie zgodnie z wytycznymi MEN nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., została  przedłużona do 26 czerwca 2020.

Last Updated on 7 czerwca, 2020 by admin_cku