Konkursy i przetargi

 

 • 3.12.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe dla nauczycieli

  W związku z realizacją zadania: Doskonalenie nauczycieli w roku 2018, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 10 grudnia 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat @cku-lodz.edu.pl z oznaczeniem:  „Oferta na usługi szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

  Załączniki:

  1.  Zapytanie ofertowe   >>
  2.  Formularz ofertowy  >>
  3. Oświadczenie  >>
  4.  Wzór umowy  >>
 • 23.11.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

  W związku z realizacją zadania: zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej
  dla potrzeb kursu na licencję maszynisty zapraszamy Państwa do złożenia oferty na sprzęt komputerowy.
  Oferty należy  składać  w  sekretariacie szkoły:
  – pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź
  – lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@cku-lodz.edu.pl

  z oznaczeniem:„Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty

  Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2018 r. 

  Szczegółowe informacje >>

 • 6.11.2018 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2,3: – Doposażenie pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty.

  Znak postępowania CKU/D/1/2018

  Termin składania ofert: 16.11.2018 r. na adres e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl

  W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >>
 • 8.10.2018 r.

  ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY .  Szczegóły tutaj >>

 • 18.09.2018 r.

  KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 1202 – ost. zm. Dz. U z 2015 poz. 1220 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy CKU SWŁ w Łodzi – pełny etat od 01.10.2018 r.

  1. Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu    >>
  2. Zarządzenie Dyrektora w sprawie przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy  >>

 • 21.08.2018 r.

  KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 1202 – ost. zm. Dz. U z 2015 poz. 1220 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy CKU SWŁ w Łodzi – pełny etat od 01.09.2018 r.

  1. Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu    >>
  2. Zarządzenie Dyrektora w sprawie przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy  >>

 • 30.05.2018 r.

  ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY .  Szczegóły tutaj >>

 • 18.05.2018 r.

  KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 1202 – ost. zm. Dz. U z 2015 poz. 1220 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)   Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy CKU SWŁ w Łodzi – 1/2 etatu  od 01.06.2018 r.

  1. Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu  >>
  2. Zarządzenie Dyrektora w sprawie przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy  >>

 • 14.05.2018 r.

  ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY .  Szczegóły tutaj >>