14.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zakup sprzętu biurowego)

dalej zwane (ZO)

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie poza Ustawą – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 

Zakup sprzętu biurowego

realizowanego w ramach kosztów pośrednich projektu:

Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków

współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działania: XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Zapytanie >>

Wzór umowy >>

Opis przedmiotu >>

Last Updated on 14 czerwca, 2022 by admin_cku