Technik sterylizacji medycznej

Nasza specjalistyczna pracownia zawodowa dla Kierunku Technik sterylizacji medycznej

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziomKwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Cyfrowy symbol  zawodu: 321104

Czas trwania nauki: 2 semestry

Tryb kształcenia:
– zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

Zobacz nasz film na You Tube promujący  zawód Technika Sterylizacji Medycznej  >>

 

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.
Jest to bardzo odpowiedzialna praca. Nieodpowiednio przeprowadzony proces sterylizacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, jednak od ograniczenia ich liczby  zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej  /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Tak w Centrum przygotowujemy do wykonywania zawodu Technik sterylizacji medycznej 😉

Pracownia w pełni dostosowana do wymogów sterylizacji z kwasoodpornym zlewem i  osobnym podłączeniem do demineralizacji wody. Wyposażona w profesjonalne, nowoczesne urządzenia i sprzęt do sterylizacji medycznej. Do Waszej dyspozycji m.in. autoklaw, myjka narzędziowa ultradźwiękowa, zgrzewarka rotacyjna, lupy z podświetleniem, dystrybutor rękawów z obcinarką, stojak mobilny do papieru opakowaniowego

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Potencjalne miejsca pracy:

– publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym

– gabinety kosmetyczne

– prywatne gabinety stomatologiczne

– zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych