Technik ortopeda

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom

 


KwalifikacjaMED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych


Cyfrowy symbol zawodu
: 321403

 

Czas trwania nauki: 4 semestry


Tryb kształcenia:
– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy

 

Uwaga, w sprawie szczegółowych terminów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem – nr (42) 654 30 20

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta;
3) dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem;
4) dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
5) podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

 

Potencjalne miejsca pracy:

–  zespoły ortopedyczne w szpitalach, przychodniach i klinikach,
–  gabinety ortopedycznych,
–  pracowniach ortopedyczne,
–  zakłady projektujące i produkujące i pomoce ortopedyczne
–  punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
–  zakładach naprawy sprzętu ortopedycznego
–  własna działalność gospodarcza

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik ortopeda /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym