Technik masażysta

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Technik masażysta

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziomKwalifikacja
: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Cyfrowy symbol zawodu
: 325402

Czas trwania nauki
: 4 semestry

Tryb kształcenia:

– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy

 

Elastyczny plan zajęć

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

Zobacz nasz film promujący  zawód Technika masażysty  >>

 

Praca technika masażysty polega w dużej mierze na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów, które mają na celu zwalczać konkretne problemy zdrowotne pacjentów, czy też po prostu poprawiać komfort i jakość ich życia.
Technik masażysta  zajmuje się m.in, wykonywaniem masażu klasycznego, profilaktycznego, leczniczego, sportowego oraz kosmetycznego, obejmującego różne części ciała.
Typ masażu, sposób wykonania czy zastosowanie dodatkowych przedmiotów (np. kamieni) oraz preparatów, zależy od problemów,  z jakim boryka się dany pacjent. Dlatego też, do zadań masażysty należy również prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn bólu, a następnie dobór odpowiedniej techniki masażu.

Kolejnym etapem pracy jest wyznaczenie planu działania, czyli określenia liczby sesji masażu, a niekiedy także – wskazanie dodatkowych ćwiczeń, które pacjent będzie musiał wykonywać w domu, w celu wzmocnienia efektu leczniczego.
Istotne znaczenie w pracy technika masażysty  mają również umiejętności interpersonalne. Masażysta powinien być empatyczny oraz łatwo nawiązywać kontakt z pacjentami. Wsparcie psychiczne, jakiego udziela swoim pacjentom, często jest równie ważne, co technika dobrego masażu i ma duży wpływ na  samopoczucie oraz przebieg rekonwalescencji.

Technik masażysta  po ukończeniu szkoły i otrzymaniu dyplomu, może prowadzić własną działalność gospodarczą.


W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Tak w Centrum uczymy zawodu Technik masażysta 🙂

W naszej szkole, oprócz standardowego wyposażenia pracowni,  uczysz się zawodu masażysty  korzystając z takich urządzeń jak np:

  • nowoczesne stoły do masażu z elektrycznymi podnośnikami,
  • fotele do masażu karku,
  • elektryczny stół rehabilitacyjny (4 – sekcyjny z regulowanymi sekcjami tułowia, zagłówka i podłokietników),
  • aparat do masażu wibracyjnego,
  • lalki do nauki masażu Shantala
  • zestawy do masażu kamieniami,
  • aparaty do masażu pneumatycznego,
  • mobilny wodny zestaw AQUAVIBRON do masażu rehabilitacyjnego i regeneracyjnego  ze wszystkimi końcówkami i ekopompą.

Dzięki stałej współpracy z klubem sportowym BUDOWLANI SA  zajęcia  praktyczne z zakresu  masażu sportowego odbywają się na terenie klubu sportowego. W czasie przerw treningowych zawodnicy  korzystają m.in. z masażu relaksacyjnego,  wykonywanego przez uczniów na terenie naszej szkoły.

 

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Potencjalne miejsca pracy:

1. gabinety masażu
2. zakłady rehabilitacyjne, uzdrowiska, sanatoria
3. salony Spa i odnowy biologicznej
4. własna działalność gospodarcza