Technik farmaceutyczny

Kształcimy techników farmaceutów nieprzerwanie od 1949 roku !!!

Na początku października 2021 r.   rozpocznie się realizacja kompleksowej modernizacji pracowni zawodowych kierunku Technik Farmaceutyczny – w ramach PROJEKTU  UE “Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych” 

 

Grupa zawodowa z  BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziom


Kwalifikacja: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Cyfrowy symbol  zawodu: 321301

Czas trwania nauki: 2,5 roku  /5 semestrów/

Tryb kształcenia:
– stacjonarny dzienny

 

Elastyczny plan zajęć

 

Zobacz nasz film na You Tube promujący  zawód Technika Farmaceutycznego  >>

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

Technik farmaceutyczny to zawód zaliczany do zawodów związanych z ochroną zdrowia.  Zakres zadań i czynności uwarunkowany jest miejscem zatrudnienia. Zdecydowana większość techników farmaceutycznych znajduje zatrudnienie w aptekach.

 

Praca technika farmaceutycznego w aptece jest podobna do pracy magistra farmacji, z wyłączeniem wykonywania i wydawania leków bardzo silnie działających (trucizn) i narkotyków. Technik nie może więc pracować samodzielnie, zawsze w pracy, na tej samej zmianie musi z nim być magister farmacji.
Zawód technika farmaceutycznego w ostatnich latach stał się bardzo popularną opcją dla osób, które chcą podjąć pracę w aptece, a równocześnie nie są zainteresowane pełnymi studiami na kierunku farmacji. Atrakcyjność tego zawodu opiera się głównie na krótszym, bo zaledwie 2,5-letnim  kształceniu.

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,

4. naukę  obsługi komputerowego systemu wspomagania zarządzania apteką KS-AOW firmy Kamsoft
5. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
6. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik farmaceutyczny /część pisemna i praktyczna/
7. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

Jesteśmy najstarszą szkołą w Łodzi  kształcącą techników farmaceutów – uczymy zawodu  nieprzerwanie od 1949 roku !!!😉

 

Ucząc się zawodu farmaceuty w naszej  szkole masz możliwość korzystania  zarówno z nowoczesnych  środków dydaktycznych , jak np. loża laminarna do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych, mikser apteczny zwany Unguatorem do przygotowywania maści i czopków , jak również poznania  wielu  zabytkowych materiałów,  np. stare wagi aptekarskie i niespotykane już dzisiaj odważniki, seria zabytkowych flakonów w niepowtarzalnych kolorach…
Wiele egzemplarzy naszych starszych materiałów dydaktycznych  wzbogaciło zbiory powstałego w 2008 r. Muzeum Historii Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego w Łodzi na  Placu Wolności 2


 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Potencjalne miejsca pracy:


– apteki ogólnodostępne, szpitalne i zakładowych
– punkty apteczne
– hurtownie farmaceutyczne
– zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
– zakłady przetwórstwa zielarskiego
– laboratoria farmaceutyczne, toksykologiczne, chemiczne, zielarskie, kosmetyczne,
– laboratoria naukowo-badawcze i kontrolne
– stacje sanitarno-epidemiologiczne
– inspekcja farmaceutyczna