Technik elektroradiolog

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Technik Elektroradiolog

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziom


Kwalifikacja:
MED.08.
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii


Cyfrowy symbol zawodu
: 321103


Czas trwania nauki
: 5 semestrów (2,5 roku)


Tryb kształcenia
:
– stacjonarny dzienny

 

Elastyczny plan zajęć

Zobacz nasz film na You Tube promujący  zawód Technika elektroradiologa  >>

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

Technik elektroradiolog to  osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu wykonywania badań diagnostycznych  i terapeutycznych (RTG, EKG, EEG, mammografia, tomografia komputerowa, spirometria, audiometria, rezonans magnetyczny, radiologia stomatologiczna, medycyna nuklearna i in.) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Ciągły rozwój techniki i medycyny stwarza dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę – zajęcia praktyczne odbywają się w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki i radioterapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Elektroradiolog /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

W naszej szkole zawodu Technik Elektroradiolog uczycie się na  sprzęcie dydaktycznym z najwyższej półki.

 • Pracownia umiejętności technika elektroradiologa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt radiologiczny, radiowizjograficzny  (serwer  dicom PACS DX-R, stację przeglądową – videograph HD)  oraz elektromedyczny,   umożliwiający nabycie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. 
 • Trzy  nowe aparaty rentgenowskie, w tym jeden z podwieszeniem sufitowym, aparat do zdjęć stomatologicznych  pozwalają właściwie przygotować pacjenta i wykonać  badania diagnostyczne.
 • Osiem negatoskopów umożliwia ich prawidłową interpretację.
 • Budowy i funkcjonowania mózgu uczą się uczniowie z pomocą najlepszych atlasów, przestrzennego modelu mózgu tzw. Mózg GIGANT –  2,5 krotnie powiększony,  rozkładany – 14 części VH 409.
 • Do Waszej dyspozycji oddajemy również  super nowoczesny, pełnowymiarowy fantom do Tomografii komputerowej i RTG – PH-2B.  Główne stawy posiadają zbliżony do pacjenta zakres ruchów umożliwiając dowolne pozycjonowanie.. Ulepszony system stawów ramieniowych pozwala na podniesienie ręki pionowo do góry. Wszystkie organy wewnętrzne są anatomicznie prawidłowe. Absorbcja radologiczna oraz liczba jednostek Hounsfielda jest zbliżona do ciała człowieka Fantom można rozmontować na 10 osobnych części.
  Więcej informacji o fantomie znajdziecie tutaj  >>

 

Takim super nowoczesnym FANTOMEM do tomografii komputerowej i RTG dysponują tylko 2 placówki w Polsce, a jedną z nich jesteśmy właśnie my 😉

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) przygotowania bliższego pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowania wiedzy na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii;
2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;
4) analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;
5) wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.


Potencjalne miejsca pracy:

 – publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w pracowniach:

 • rentgenowskiej (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR)
 • angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
 • hemodynamiki, kardioangiografii
 •  elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozrusznikówsale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii

– sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii

– szpitalne oddziały ratunkowe

– oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji

– zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii

– kliniki weterynaryjne