Technik elektroniki i informatyki medycznej

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom

 

KwalifikacjaMED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

 

Cyfrowy ymbol zawodu: 311411

 

Czas trwania nauki: 4 semestry

 

Tryb kształcenia:
stacjonarny wieczorowy
– zaoczny – zajęcia weekendowe

 

Uwaga, w sprawie szczegółowych terminów zajęć  prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem – nr (42) 654 30 20

 


Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik elektroniki i informatyki medycznej społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
2) instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
3) eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej;
4) prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki i informatyki medycznej; przeprowadzania montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;
5) wykonywania pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.


Potencjalne miejsca pracy:

– zespoły elektromedyczne w szpitalach, przychodniach i klinikach

– ośrodki naukowo – badawcze

– pracownie informatyki medycznej

– zakłady produkujące i projektujące sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną

– serwisy firmowe aparatury medycznej

– zakłady naprawy sprzętu elektronicznego

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektroniki i informatyki medycznej /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym