Protetyk słuchu

Szkolna pracownia zawodowa CKU
Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Protetyk słuchu


Grupa zawodowa
z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziom

 

Kwalifikacja: MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Cyfrowy symbol zawodu
:
321401

Czas trwania nauki
: 4 semestry

Tryb kształcenia
:
– zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 

Zobacz nasz film promujący  zawód Protetyka  słuchu >>

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie Protetyka słuchu należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.  

Protetyk słuchu jest zawodem przyszłościowym, ponieważ starzejące się społeczeństwo w Polsce będzie coraz  bardziej dotknięte problemem niedosłuchu.

Praca na  stanowisku PROTETYKA SŁUCHU polega na określeniu niedosłuchu, poprzez badanie audiometryczne słuchu, dopasowaniu odpowiednich aparatów słuchowych do indywidualnych potrzeb klienta oraz na wszelkich usługach serwisowych z tym związanych. Poza tym protetyk słuchu dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe;  sprawuje stałą opiekę audioprotetyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi


W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. kadrę pedagogiczną – specjalistów z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatne szkolenia wiodących firm produkujących aparaty słuchowe w zakresie dopasowania aparatów z użyciem firmowego oprogramowania komputerowego  /certyfikaty/
6. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk słuchu /część pisemna i praktyczna/
7. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Tak w Centrum przygotowujemy do wykonywania zawodu Protetyk słuchu 😉

W naszej szkole, oprócz standardowego wyposażenia pracowni,  uczysz się zawodu protetyka słuchu  korzystając z takich materiałów dydaktycznych, jak:

 • kabina ciszy
 • wszystkie typy  audiometrów,
 • tympanometry,
 • przestrzenny  model ucha – 3D
 • pracownia komputerowa z programatorami i firmowymi programami  do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • nowoczesne aparaty słuchowe wszystkich wiodących  producentów na rynku polskim,
 • laptopy, rzutniki,
 • videootoskop,
 • mikrosilniki,
 • różnego typu fantomy, modele,
 • lupy, myjki ultradźwiękowe  oraz wszystkie narzędzia i materiały niezbędne do wszechstronnego przygotowania  pracownika w zawodzie Protetyk słuchu.

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu;
2) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
3) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
4) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie kwalifikacji;
5) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
6) prowadzenia działań profilaktycznych promujących edukację zdrowotną oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w zakresie specyficznym dla protetyka słuchu.


Potencjalne miejsca pracy:
– specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu
– poradnie, gabinety, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne
– pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
– gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki