Opiekun medyczny

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Opiekun medyczny

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziomKwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Czas trwania nauki: 3 semestry

Tryb kształcenia:

– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy /nauka również w weekendy/

Elastyczny plan zajęć

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

OPIEKUN MEDYCZNY to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu.

Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w krajach UE. 

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

W naszej szkole zawodu Opiekun medyczny uczycie się na  profesjonalnym sprzęcie dydaktycznym.

W pracowni znajdują się  m.in.  fantomy pielęgnacyjne, łóżka rożnego rodzaju, w tym z podnośnikiem, sprzęt do przemieszczania chorych, zestaw drobnego sprzętu medycznego, materace przeciwodleżynowe, udogodnienia dla chorych, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, wyroby medyczne do pielęgnacji pacjenta leżącego.

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Opiekun medyczny medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Potencjalne miejsca pracy:

– podmioty lecznicze (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie itp.);
– specjalistyczne domy opieki społecznej
– ośrodki rehabilitacyjne
– u osób prywatnych