Higienistka stomatologiczna

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Higienistka stomatologiczna

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziom
Kwalifikacja:
MED.02.
Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Cyfrowy symbol zawodu:
325102

Czas trwania nauki
: 4 semestry


Tryb kształcenia:

– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy /nauka również w weekendy/

 

Elastyczny plan zajęć

 

Zobacz na You Tube nasz film promujący  zawód Higienistki Stomatologicznej >>

Tutaj  Video relacja z warsztatów skalingu – wrzesień 2021  >>

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>Kompetencje zawodowe higienistki stomatologicznej obejmują odpowiedzialność i przestrzeganie procedur klinicznych w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty, pełni funkcję promotora zdrowego stylu życia, razem z lekarzem dentystą i z asystentką stomatologiczną stanowi nierozerwalny zespół medyczny w trosce o zdrowie jamy ustnej.

Samodzielnie wykonuje również takie zabiegi  jak: piaskowanie, polerowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

 

Higienistka stomatologiczna  po ukończeniu szkoły i otrzymaniu dyplomu, może prowadzić zajęcia instruktażowe z zakresu higieny jamy ustnej oraz własną działalność gospodarczą.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. kadrę pedagogiczną – specjalistów  z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w gabinecie,
4. naukę oprogramowania komputerowego do obsługi gabinetu stomatologicznego  PRO DENTIS
5. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych
6. bezpłatne szkolenia wiodących firm stomatologicznych /certyfikaty /
7. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Higienistka stomatologiczna /część pisemna i praktyczna/
8. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

 Tak w Centrum uczymy zawodu Higienistki stomatologiczne 😉

 • Pracownia wyposażona w  sprzęt renomowanych firm, takich jak, m.in. Dürr Dental, Ecolab, E.M.S, Melag, SDI, W&H.
  Na stałe zamontowany jest również negatoskop.
 • Pełne wyposażenie do nauki dezynfekcji i sterylizacji – m.in. nowoczesny autoklaw klasy B, myjka ultradźwiękowa z podgrzewaniem i  dodatkowym wyposażeniem, wanienki /kuwety/, puszki do dezynfekcji wycisków, 2 zgrzewarki – jedna do pakietów, druga do rękawów.
 • Do dyspozycji macie również  pełne instrumenratium narzędziowe z ortodoncją włącznie, piaskarki, lampy polimeryzacyjne, wstrząsarki do amalgamatów i glasjonomerów.
 • Pracujecie na super nowoczesnym unicie, wyposażonym w  stanowisko dla lekarza i asysty, panel dotykowy z portem USB, bezcieniową lampę bezdotykową, kamerę wewnątrzustną, monitor oraz fotel stomatologiczny spełniający wszystkie normy ergonomicznej pracy z pacjentem.
 • W  pracowni  znajduje się dodatkowo  mini unit stomatologiczny Ekodent-x EKO Kart . Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu rękawów –  w gabinetach stomatologicznych urządzenie to  często spełnia funkcję uzupełniającą  lub zastępującą unit stomatologiczny w przypadku wystąpienia awarii.
 • Uczycie się na różnego typu modelach i fantomach, w tym na fantomie przeznaczonym do pracy w środowisku mokrym /nauka skalingu i piaskowania/. 
  Szkoła posiada 2 skalery wolnostojące VECTOR Paro Plus przekazane nam przez  firmę Dürr Dental (zobacz:  >> ), skaler wolnostojący UDS-E firmy Woodepecker, a  przy unicie zamontowany jest skaler firmy E.M.S. 
 • W ramach nauki higieny i promocji zdrowia macie do dyspozycji m.in.  różnego rodzaju szczoteczki do zębów i do przestrzeni międzyzębowych, nici dentystyczne,  pasty do zębów, irygatory,  puszki i pojemniki do protez, płyny i pastylki do wykrywania osadu nazębnego.
 • Tematyka radiologii w stomatologii realizowana  jest  w pracowni elektroradiologicznej – macie do dyspozycji aparat do RTG zębów. Zajęcia prowadzi specjalista elektroradiolog.
 • Do dyspozycji dodatkowa  pracownia, przeznaczona wyłącznie do zadań z zakresu  protetyki dentystycznej.

 

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Higienistka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.


Potencjalne miejsca pracy:


– prywatne gabinety dentystyczne
– gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
– poradnie i kliniki dentystyczne