Asystentka stomatologiczna

Nasza szkolna pracownia zawodowa dla Kierunku Asystentka stomatologiczna

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziomKwalifikacja:
MED.01.
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Cyfrowy symbol zawodu:
325101

Czas trwania nauki:
2 semestry


Tryb kształcenia:

– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy

 

Podstawowym celem pracy asystentki stomatologicznej jest pomaganie lekarzowi dentyście podczas leczenia oraz dbanie o to, by stanowisko pacjenta oraz miejsce pracy lekarza było utrzymane w odpowiednich warunkach.
Przed rozpoczęciem  i po zakończeniu zabiegów stomatologicznych asystentka stomatologa przygotowuje gabinet do pracy. W tym celu kompletuje znajdujący się w gabinecie sprzęt, narzędzia oraz materiały opatrunkowe. Do jej obowiązków należy dbałość o stan czystości wykorzystywanych narzędzi dentystycznych i urządzeń, które po zabiegach musi uporządkować, odkazić, wyjałowić i zdezynfekować.

Czynnie asystuje podczas zabiegu podając lekarzowi narzędzia i leki, przygotowując materiały do wypełnienia lub wycisków, opiekując się pacjentem. Przygotowuje także materiały do zabiegów profilaktycznych, w których może czynnie uczestniczyć.

Asystentka stomatologiczna pomaga dentyście prowadzić dokumentację lekarską oraz dba o organizację pracy gabinetu.
Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w krajach UE. 

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych
5.
naukę oprogramowania komputerowego do obsługi gabinetu stomatologicznego PRO DENTIS
6. bezpłatne szkolenia wiodących firm stomatologicznych / certyfikaty/
7. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka Stomatologiczna /część pisemna i praktyczna/
8. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Tak w Centrum uczą się  zawodu Asystentki stomatologiczne 😉

  • Pracownia wyposażona w  sprzęt i materiały renomowanych firm, takich jak, m.in. Dürr Dental, Ecolab, E.M.S, Melag, SDI, W&H. Na stałe zamontowany jest również negatoskop.
  • Pełne wyposażenie do nauki dezynfekcji i sterylizacji – m.in. nowoczesny autoklaw klasy B, myjka ultradźwiękowa z podgrzewaniem i  dodatkowym wyposażeniem, destylarka, wanienki /kuwety/, puszki do dezynfekcji wycisków, 2 zgrzewarki – jedna do pakietów, druga do rękawów, wstrząsarki, lampy polimeryzacyjne itp.
  • Uczycie się asysty przy super nowoczesnym unicie, wyposażonym w fotel stomatologiczny spełniający wszystkie normy ergonomicznej pracy z pacjentem, stanowisko dla lekarza i asysty, panel dotykowy z portem USB, bezcieniową lampę bezdotykową, kamerę wewnątrzustną oraz monitor.
  • Ćwiczycie  z wykorzystaniem podstawowych i specjalistycznych narzędzi na różnego rodzaju modelach i  fantomach.
  • Do dyspozycji dodatkowa  pracownia, przeznaczona wyłącznie do zadań z zakresu  techniki dentystycznej.

    W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Asystentka Stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
4) przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.


Potencjalne miejsca pracy:

– prywatne gabinety dentystyczne
– gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– poradnie i kliniki dentystyczne