Kadra kierownicza

 

 Kadra kierownicza CKU SWŁ w Łodzi
Rok szkolny 2020/21

dr n. med. Frydrysiak Krystyna
Wicedyrektor
opiekun kierunków:
TE, TF, TSM, TUK
e-mail
mgr Chmiel Anna
Kierownik Szkolenia Praktycznego
opiekun kierunków:
HS, TM, PS
e-mail