Kadra kierownicza

 

 Kadra kierownicza CKU SWŁ w Łodzi
Rok szkolny 2022/23
  
 

 

mgr Łaszczewski Tomasz
Kierownik Szkolenia Praktycznego
opiekun kierunków:
HS, PS, TM, KKZ
e-mail 
mgr Łuchniak Izabela
Z-ca Kierownika Szkolenia Praktycznego
opiekun kierunków:
TE, TF, TSM, TUK
 e-mail